Spring naar inhoud

Opdrachtgevers

Door diverse opdrachtgevers ben ik in te huren. Ik ben inzetbaar bij gemeenten en wijkteams voor het aanvragen en inzetten van passende hulpverlening aan jeugdigen met een hulpvraag.

Mijn specialisatie ligt bij het ondersteunen van gezinnen, die problemen ervaren op meerdere leefgebieden. Daarbij staat de veiligheid van de kinderen voorop. Het gaat om het bieden van kortdurende, doelgerichte hulp. Meedenken over vraagstukken in de opvoeding. Ouders in hun kracht zetten. Organiseren en voorzitten van netwerkoverleg. Het inzetten van passende hulpinterventies. Samenwerken met de jeugdzorgketen. Het bijhouden van rapportage.

In Zoetermeer en wijde omgeving is de sociale kaart mij goed bekend. Binnen deze regio heb ik veel ervaring in de samenwerking met partners in de jeugdzorg gezien de 12 jaar die ik in deze omgeving als jeugdbeschermer werkzaam ben geweest. Ook ben ik op de hoogte van de specifieke problemen in de verschillende wijken.

Op het gebied van advisering en training ben ik graag bereid met u in gesprek te gaan.